Element lucht

De elementen zijn als het ware een verzamelnaam voor allerlei eigenschappen die daarmee samenhangen. Elk van de vier (of vijf) elementen heeft zo z’n eigen kenmerken. Wil je het artikel over de vier nog eens teruglezen? Dat kan hier: artikel elementen. In dit artikel behandel ik het element lucht.
Lucht is verbonden met het oosten en is daarmee het element dat we als eerste aanroepen wanneer we de cirkel trekken. Het is, net als vuur, een mannelijk element en daardoor verbonden aan de god. Lucht omvat alle vluchtige stoffen of gassen. De bekendste vluchtige stoffen zijn zuurstof en CO2, die een grote rol spelen in allerlei processen in ons lichaam. Zuurstof en CO2 zijn geur- en kleurloos, maar er zijn ook gassen die wel geur, kleur of smaak hebben. Een kenmerk van gassen is dat de moleculen waaruit ze bestaan volop in beweging zijn en de vorm aannemen van de beschikbare ruimte. Denk maar aan een ballon of een gasfles waarin heel veel gasmoleculen dicht op elkaar geperst zijn. Dat wordt met een schep zand of een stuk ijzer een stuk lastiger.
Het element lucht is dus een ongrijpbaar en beweeglijk element, dat daarom vaak in verband wordt gebracht met onze geest. Onze gedachten komen en gaan, als een constant bewegend geheel en beïnvloeden zo ons gedrag en wereldbeeld. Ze zijn ongrijpbaar en alleen door middel van regelmatige meditatieoefeningen is het mogelijk om hen te observeren. Andere eigenschappen die horen bij lucht zijn abstractie, onafhankelijkheid en logica. Communicatie hoort bij uitstek bij lucht, wat heel logisch is wanneer je bedenkt dat geluidsgolven onzichtbaar door de lucht bewegen. Alles wat te maken heeft met taal, muziek en gesprekken voeren valt daarom onder lucht. De astrologische tekens tweelingen, weegschaal en waterman horen bij het element lucht.

Luchtmensen
Mensen bij wie het element lucht het sterkst in hun karakter naar voren komt vinden het prettig om de wereld vanuit hun verstand te beredeneren. Ze houden van duidelijkheid, structuur en denken voor ze doen. Ze zijn geschikte wetenschappers of analisten die ervan genieten om iets tot in detail uit te pluizen. Het zijn kinderen die graag naar school gaan en zoveel mogelijk kennis willen vergaren. Ook is communiceren en samenwerken voor luchtmensen belangrijk: ze vormen prima tolken, vertalers of docenten. Een keuze maken is voor een luchtmens niet iets om zomaar te doen, ze zullen alle kanten van de zaak willen belichten en hun opties nauwkeurig afwegen voor ze de knoop doorhakken. Aan de andere kant zijn ze in staat om soepel door het leven te bewegen en starheid is iets wat in hun vocabulaire niet voorkomt. In relaties zijn luchtmensen geïnteresseerd en in staat om urenlang gesprekken te voeren. Een valkuil kan zijn dat ze minder in verbinding staan met hun hart en gevoelens en alles proberen te analyseren en rationaliseren.

Lucht in jezelf
Wanneer het luchtelement in jezelf in balans is kun je makkelijk gesprekken aanknopen, logische keuzes maken en oude patronen loslaten. Je gaat graag op reis om nieuwe dingen te ontdekken, maar kunt ook zonder moeite weer overschakelen naar het leven van alledag. Mensen om je heen vinden het prettig om met je samen te werken en hun ideeën te delen. Wanneer het luchtelement overheerst kan je leven echter chaotisch aanvoelen. Je hebt talloze ideeën, maar komt er niet aan toe om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Je gedachten draaien in rondjes en je kunt je moeilijk concentreren en focussen. In gesprekken spring je van de hak op de tak. Bij een tekort aan lucht kan het lastig zijn om je eigen gedachten te volgen, in plaats van mee te waaien met anderen. Je vindt het moeilijk om je leven op de rit te krijgen en dat kan ertoe leiden dat je impulsief handelt. Ook een tekort aan lucht kan ervoor zorgen dat je je slecht kunt concentreren. In gesprekken kom je moeilijk uit je woorden en je vindt het lastig om aan anderen uit te leggen wat je bedoelt. Je kunt het daarnaast ook moeilijk vinden om dingen die je meemaakt te relativeren en blijft gemakkelijk hangen in gebeurtenissen. Het voelt af en toe alsof je een frisse wind door je hoofd zou willen laten waaien.

Oefeningen met lucht
Wanneer je een tekort of overschot aan lucht hebt, kunnen ademhalingsoefeningen je goed helpen om te zorgen voor meer balans. Bij een tekort aan lucht zou je de nadruk kunnen leggen op de inademing, waarbij je visualiseert dat je met elke inademing meer lucht binnen krijgt en deze verspreid door je lijf. Bij een teveel aan lucht leg je de nadruk juist op de uitademing. Door te ontspannen en los te laten, ontstaat orde in de chaos en kun je meer grip krijgen op je gedachten.

Lucht in de cirkel
Zoals je al kon lezen is lucht het eerste element dat we aanroepen bij het trekken van de cirkel. Een traditionele tekst die je hiervoor kunt gebruiken is de volgende:
‘Euros van lucht. Heren van de oostelijk wachttorens. Bewakers van de poorten van het oosten. Met het trekken van dit pentagram roep ik jullie op, zodat jullie tijdens mijn ritueel aanwezig zullen zijn en mijn cirkel zullen bewaken.’
Met je athame (lees verderop wat een athame precies is) kun je ondertussen het pentagram tekenen dat verbonden is met het element lucht. De naam Euros komt uit de Griekse mythologie, waar hij bekend stond als de oostenwind.

Wanneer je de cirkel op een iets minder ‘officiële’ manier wil trekken zou je ook de volgende tekst kunnen gebruiken: “Wind van het oosten, van lente en dageraad. Drager van ideeën, wees welkom in ons midden” of kunnen kiezen voor: “Heldere lucht, krachtige wind, vogels en andere gevleugelde dieren, wees welkom in deze cirkel.”

Of je boort je eigen creatieve luchtenergie aan en schrijft een eigen tekst om het element lucht te verwelkomen.

Bij elk ritueel dat je in de cirkel uitvoert, roep je het element lucht aan maar er zijn ook specifieke onderwerpen waarbij je het element lucht wat extra aandacht zou kunnen geven. In veel rituelen roep je de hulp van een god of godin aan, bijvoorbeeld Afrodite of Freya wanneer je en liefdesritueel gaat doen. Je kunt echter hetzelfde doen met het element lucht. Rituelen die te maken hebben met reizen, toetsen of examens, presentaties geven of moeilijke gesprekken kunnen allemaal wel wat hulp gebruiken van lucht. Maar ook wanneer je orde in de chaos wilt scheppen, een belangrijke keuze gaat nemen of oude patronen los wil laten kun je het element lucht aanroepen.
Het element lucht wordt binnen de cirkel vaak vertegenwoordigd door wierook.

Copyright © Nanaya, 2021