Beltane en De Godin

Beltane is de derde lenteviering. Met Imbolc is het nieuwe leven nog heel pril, met Ostara al wat krachtiger en met Beltane spat de vruchtbaarheid er vanaf. Dieren zoeken een partner, vogels leggen eitjes en de bomen zitten vol met bloesem. We vieren de samenkomst van de dualiteiten, van mannelijk en vrouwelijk, en het leven dat zij voortbrengen. Bij vruchtbare energie denken we al snel aan bevruchting en voortplanting, maar ook creativiteit, actie en ambitie zijn (mits vanuit onszelf ontstaan) heel krachtige voorbeelden van vruchtbare energie. In die vorm kun je er met Beltane volop mee aan de slag om je leven vorm te geven en in de richting te sturen die je gelukkig maakt.

De godin
Voor mij is Beltane sterk verbonden met vrouwelijke energie, de baarmoeder en daarmee met de godin. Beltane is ook het liefdesfeest en daarmee verbonden met het hart. De ontstaande tekst las ik afgelopen week in het boek Op weg naar Avalon van Jean Shinoda Bolen en vond ik prachtig passen bij deze tijd van het jaar. Het verklaarde voor mij waarom ik zowel de baarmoeder als het hart zo vind passen bij Beltane: beide organen zijn verbonden met de godin en haar vruchtbare levensenergie.

“De aarde is de Grote Moedergodin: zij baart ons, geeft ons adem en voedt ons, en houdt ons door middel van de zwaartekracht tegen haar lichaam, en in de dood keren wij tot haar weer.

"De Godin maakt het lichaam en het leven heilig en verbindt ons met de goddelijkheid die alle stof doordringt; haar symbolische orgaan is de moederschoot. Haar orgaan van kennis is het hart. Hart en baarmoeder zijn beide vaten door middel waarvan leven wordt ingeblazen. Het zijn beide kelken voor bloed die zich vullen en ledigen. De ene houdt het leven in stand, de andere brengt nieuw leven voort.”


De graal
Ik heb het boek waarin Bolen na haar scheiding door ‘toevalligheden’ op pelgrimstocht naar Europa gaat, inmiddels bijna uit. Voor mij bracht het volop herkenning, zowel door de fase waarin ze zich bevindt als door de plekken die ze bezoekt. Veel van de pelgrimsplekken in Engeland heb ik de afgelopen jaren tijdens vakanties ook bezocht. Bolen koppelt haar persoonlijke queeste aan die van ridders op zoek naar de heilige graal. De graallegenden worden vaak in verband gebracht met de zoektocht naar de godin, het goddelijke vrouwelijke. De gewonde visserkoning wiens land dor en doods is, kan alleen worden geheeld door het vinden van die graal. De vruchtbare energie van de godin is nodig om te helen en te groeien.

“Ergens in onze ziel herinneren wij vrouwen ons een tijd dat de godheid Godin en Moeder heette. Wanneer we ingewijden worden in de vrouwenmysteriën wordt het ons duidelijk dat we de draagster zijn van een heilige kelk, dat de Graal zich via ons manifesteert.”

De graal (of beker of ketel) is van oudsher een symbool voor het vrouwelijke. De ronde vorm doet denken aan de baarmoeder die nieuw leven voortbrengt. Bolen beschrijft uitgebreid hoe de graal kan leiden tot persoonlijke heling en dat veel van de graaleigenschappen in onze maatschappij lange tijd onderdrukt werden. Het goddelijke vrouwelijke werd verzwegen, sensualiteit zondig en de menstruatie gezien als een vloek. Bolen heeft het over de bloedmysteriën waarbij de menarche (eerste menstruatie) een overgang aanduidt van het meisje naar de vrouw. En de menopauze van vrouw naar crone, oude wijze vrouw. Door deze bloedmysteriën te vieren, maken vrouwen contact met de goddelijke vrouwelijke energie in henzelf.

“Elke vrouw zou aldus een belichaming zijn van de Godin die werd vereerd in haar drie aspecten, van Maagd, Moeder en Oude Wijze Vrouw, waarbij elk aspect ook weer een uiting was van de bloedmysteriën die de identiteit van de vrouw bepaalden. Vrouwen bezitten in hun lichaam een geheimzinnig, diep verstopte baarmoeder, een orgaan van creativiteit, voeding en vruchtbaarheid, een symbool van het creatieve, vruchtbare en voedende vrouwelijke principe, net als de borsten. Bij archeologische opgravingen komt men ze tegen, en ook in de psyche van vrouwen komen ze boven, door actieve imaginatie of droombeelden uit het onbewuste opgedolven.”

Baarmoeder & hart
Met Beltane vieren we de energie van de baarmoeder: het tweede chakra dat zich in onze onderbuik bevindt. Het chakra dat is verbonden met emoties en seksualiteit. De energie die ervoor zorgt dat we kunnen scheppen, creëren en maken. De energie is op z’n best wanneer we die verbinden aan de energie van het 4e chakra: het hartchakra. Beide chakra’s en bijbehorende organen staan voor “Ik voel”. Bij de baarmoeder draait het om een instinctieve variant van “voelen” en bij het hart meer om het emotionele aspect ervan. Zoals Bolen omschrijft vormen ze samen de vrouwelijke bloedorganen, die het leven scheppen en in stand houden. Deze visualisatie helpt om die twee krachten in jezelf te verenigen en vanuit daar verbinding te maken met de godin. Hoewel de visualisatie deze keer echt gericht is op de vrouwelijke energie en organen, kunnen mannen hem ook volgen. Het gaat niet zozeer om de fysieke organen, als wel om de energetische kracht waarmee ze zijn verbonden. We dragen allemaal beide dualiteiten in ons, zowel het mannelijke als het vrouwelijke en de scheppende energie kan in iedereen worden aangewakkerd.

“Vrouwenmysteriën, de bloedmysteriën van het lichaam, zijn niet hetzelfde als de fysieke realiteit van menstruatie, zwangerschap en menopauze; om iets van hun fysiologische aard een mysterie te laten worden, moet er een mystieke verbinding gelegd worden tussen een vrouw en het archetypisch vrouwelijke. Een vrouw moet zichzelf ervaren, kennen of voorstellen als Vrouw, als Godin, als een belichaming van het vrouwelijke principe.”

Copyright © Nanaya, 2021