Samhain en voorouderritueeltips

De voorouders Binnen het sjamanisme is de verbinding met de voorouders enorm belangrijk. Sjamanen zien je niet als losstaand individu, maar als huidige levende in een heel lange lijn van voorouders. Sjamanen waren naast het stamhoofd vaak de belangrijkste persoon van hun stam. Ze waren mensen die contact konden leggen met overleden voorouders en hun geesten aanriepen bij het genezen van ziekten, oplossen van problemen en toekomst voorspellen. Hoewel hekserij een andere geschiedenis kent dan sjamanisme, zie ik tussen beide oude levenswijzen veel overeenkomsten. Binnen hekserij kennen we echter die belangrijke link met de voorouderlijn niet, terwijl die juist heel waardevol kan zijn.
Je hoeft geen seance te houden of een medium te zijn of bezoeken om met je voorouderlijn aan de slag te gaan. Binnen mijn vorm van hekserij en levensovertuiging past dat ook niet, al is ieder daar natuurlijk vrij in. Hoe zou je dan wel aan de slag kunnen gaan met je voorouders? De volgende ritueeltips kunnen je daarbij helpen:
- Herinneringen ophalen. De makkelijkste manier om met je voorouders aan de slag te gaan is herinneringen ophalen. Hoeveel voorouders heb je gekend? Alleen je ouders of ook je opa’s en oma’s? Misschien zelfs je overgrootopa of –oma. Wat weet je van hen? Welke eigenschappen herken je in jezelf? Beschrijf per voorouder één of twee herinneringen die je het sterkst bij zijn gebleven.

- Verhalen ophalen. Naast eigen herinneringen ophalen, is het ook erg leuk om je familie in te zetten. Vraag hen naar verhalen over je opa’s en oma’s of overgrootouders. Wat weten ze allemaal te vertellen? Hoe waren deze personen?

- Uitnodigen in de cirkel. Je kunt je voorouders (of een specifieke voorouder) natuurlijk uitnodigen in de cirkel, net als je met de god en godin ook zou doen. Het gaat dan niet om iemand oproepen, maar om zijn of haar energie uit te nodigen. Tijdens je ritueel zou je een eigenschap die je zelf mist en wel kent van je voorouder kunnen aanroepen en met een spreuk deze energie in jezelf losmaken.

- Kaartlegging doen. Je kunt de kaartlegging van verderop in de heksenkrant gebruiken om je verbinding met één specifieke voorouder uit te diepen of een eigen kaartlegging ontwerpen waarbij de eigenschappen van je voorouders centraal staan of je hen vraagt welk pad je het best zou kunnen kiezen. Kaartleggingen passen sowieso goed bij de energie van Samhain, omdat dit het heksen nieuwjaar is. Een mooi moment om terug en vooruit te kijken.

- Foto’s verzamelen. Foto’s zorgen voor een concreet beeld. Je ziet je voorouder letterlijk voor je en kunt de foto’s gebruiken om je altaar aan te kleden of er zelfs een kunstwerk van maken, zoals ik vorig jaar deed voor onze bruiloft.

Copyright © Nanaya, 2021