Visualisatie verbinding vanuit je hart

Deze visualisatie kun je doen om verbondenheid te ervaren en je hart te openen. Onderaan deze pagina vind je de ingesproken versie.
“Ga ontspannen zitten en haal een paar keer dieper adem. Sluit je ogen en richt je aandacht naar binnen. Voel hoe je lichaam aanvoelt als je hier zo zit. Misschien zijn er plekken die fijn of juist niet fijn aanvoelen. Probeer het alleen te ervaren, zonder mee te gaan in je gedachten hierover. Ga dan met je aandacht naar je hartgebied. Hoe voelt het hier? Voelt het warm of koud? Heb je het gevoel dat je hartgebied open of gesloten is? Misschien ervaar je wel een bepaalde kleur als je met je aandacht naar dit gebied gaat. Neem even de tijd om te voelen hoe het hier is.

Stel je dan voor dat je hart een grote kamer is. Je wordt helemaal in je hart gezogen en bevindt je in deze kamer. Hoe ziet de kamer eruit? Heeft de kamer een kleur? Is de kamer ingericht? Voel je je er prettig? Als je goed rondkijkt, zie je ergens een grote kluwen rood touw liggen. Dit is jouw verbindingstouw. Met dit touw ben jij met alle mensen in jouw leven verbonden. Loop er maar eens naar toe en pak het uiteinde vast. Houd dit tegen je hartstreek. Voel wat er gebeurt wanneer je het uiteinde van dit verbindingstouw tegen je hart houdt. Lukt het om je hart open te stellen? En als het niet lukt, wat zou er dan voor nodig zijn om het wel mogelijk te maken?

In de kamer van je hart zit een deur. Blijf het uiteinde van het touw vasthouden, terwijl je in gedachten de deur opent. Mensen die jij kent komen door de deur jouw hartenkamer binnen. Ze komen allemaal om je heen staan. Misschien zijn het er veel, misschien zijn het er weinig. Het zijn er voor nu precies genoeg. Als iedereen binnen is, sluit je in gedachten de deur weer. Jij staat in het midden van de kring, met je touw in je handen. Als je wilt, kun je met je touw van de een naar de ander lopen. Begin maar met degene met wie jij je nu het meest verbonden voelt. Geeft diegene een stuk touw om vast te houden. Loop dan door naar de volgende, met wie je je dan het meest verbonden voelt. En de volgende. Kijk of ieder jouw touw accepteert. Misschien niet, dan kun je kijken of je later nog eens bij hem of haar terug kunt komen. Of misschien is diegene er nog niet aan toe. Loop zo heen en weer door de cirkel, tot iedereen die wil een stuk van jouw touw vast heeft. Dit zijn verbindingen die je gelegd hebt, verbindingen vanuit het hart. Jij bent verbonden met deze mensen en deze mensen zijn verbonden met jou en daardoor met elkaar. Hoe voelt dat?

Plotseling begint iedereen te zingen: “Wij zijn verbonden, van hart tot hart. Wij zijn het waar de liefde start. Wij zijn verbonden met deze touwen, met een open hart en vol vertrouwen.” De touwen die jullie vast hebben, lijken wel te pulseren van energie. Sneller en sneller zingen jullie en de energie door het touw wordt steeds krachtiger. Plotseling laat iedereen het touw los. Het zweeft door de ruimte en spat dan uiteen als een kleurrijk vuurwerk. Leg je handen op je hart, de rest doet hetzelfde. Die krachtige liefdesenergie die in je handen nog voelbaar is, stroomt je hart in. Zo voelt het om echt verbonden te zijn, verbonden van hart tot hart. Dan is er geen angst meer, geen terughoudendheid. Dan is er alleen liefde en kracht. Je sluit je ogen en haalt een paar keer wat dieper adem. Als je je ogen opent, is de kamer van je hart weer leeg. Jij bent de enige die hier altijd aanwezig is en je kunt kiezen wie je op welk moment toelaat. Hoe voelt de kamer nu aan? Is er iets veranderd?

Sluit dan nogmaals je ogen en haalt nog een paar keer wat dieper adem. Kom weer helemaal terug naar het hier en nu en als je eraan toe bent, open dan je ogen.”

Copyright © Nanaya, 2021