Stiltegod(inn)en

Verschillende oude culturen en religies kennen een godin verbonden met de stilte of rust.
De Egyptenaren kennen Meretseger, een cobragodin die uitkeek op de Vallei der Koningen en zo waakte over de laatste rustplaats van de farao’s. Haar naam wordt vertaald als ‘zij die houdt van stilte’. De oude Grieken kenden Harpocrates, die oorspronkelijk een Egyptische godheid was. In Egypte werd hij afgebeeld met een vinger voor de mond: daar een symbool voor de kindertijd, maar in het oude Griekenland gezien als symbool voor stilte. In latere mystieke filosofische scholen werd hij daarom aanbeden als godheid van het mysterie.

De Romeinen kennen de godin Angerona, die wordt afgebeeld met een vinger voor haar mond of verzegelde lippen. Er doen verschillende verhalen de ronde waarom ze zo werd afgebeeld. Zo zou ze de godin van geheimen zijn of juist mensen van hun angsten kunnen bevrijden. Op 21 december werd in haar naam de Angeronalia gevierd, een viering waarbij in haar tempel offers werden gebracht. Door die verbondenheid aan de datum van Midwinter heb ik een ritueel geschreven waarin je haar kunt uitnodigen.

Copyright © Nanaya, 2021