Verbinding met Beltane

Beltane is een feest van verbinding. Verbinding tussen de dualiteiten mannelijk en vrouwelijk (de viering van het huwelijk van de god en godin), maar ook verbinding tussen mensen, tussen je hoofd en je hart en tussen mens en natuur. Door de verbinding of zelfs versmelting van ogenschijnlijke tegenstrijdigheden kan iets geheel nieuws ontstaan.
Ubuntu
Tijdens de lessen Afrikaanse filosofie van de School of Life stonden we een paar weken geleden stil bij het begrip Ubuntu. Ubuntu draait om menselijke connectie. Hoewel het in onze hedendaagse maatschappij soms anders lijkt, sta je als persoon niet los van het grotere geheel. Je bent daar onlosmakelijk mee verbonden. Ubuntu gaat niet zozeer om het loslaten van het individu, maar om nadenken wat je als individu voor de ander of voor de gemeenschap kunt doen. Het uitgangspunt dat daarbij hoort verwoordde Desmond Tutu als volgt: Ik ben, omdat wij zijn. Je kunt jezelf misschien wel als losstaand wezen ervaren, maar je bent toch altijd verbonden met de mensen om je heen. Je zou een mens dus kunnen definiëren door naar de relaties die hij heeft met anderen te kijken.

Het gedachtengoed achter Ubuntu past mooi bij de verbindende energie van Beltane. Op welke manier maak jij verbinding met de mensen om je heen? Heb je een goede band met anderen? In hoeverre kunnen anderen op je rekenen en in hoeverre durf jij de ander om hulp te vragen?

De komende periode zou je hier aandacht aan kunnen besteden. Als je de afgelopen maanden plannen hebt gemaakt of doelen geformuleerd, kun je stilstaan bij hoe deze ideeën anderen beïnvloeden. Hoe je de wereld misschien een stukje mooier kunt maken door ze uit te voeren. Of je kunt je netwerk inzetten om je plannen van extra energie te voorzien en ze verder te laten groeien en bloeien. De onderstaande verbindingsvisualisatie helpt om je bewust te worden van je verbinding met anderen:

Verbindingsvisualisatie

Copyright © Nanaya, 2021