Bookreview - Be more tree

Een aantal jaren geleden kocht ik in Engeland het boek Be more tree – a journey of wisdom, symbols, healing, and renewal. Zodra je er doorheen bladert vallen meteen de prachtige tekeningen van Melissa Launay op die van het boek een waar kunstwerk maken. Het boek is verdeeld in vier delen: de wortels, de takken, de bladeren en de zaden. Bij elk onderdeel hoort een specifiek thema.
Zo staan de wortels voor wijsheid en overlevering, de takken voor symbolen en rituelen en de bladeren voor praktische toepassingen. De zaden worden gekoppeld aan bomen voor transformatie en spiritualiteit. Elk deel beschrijft dertien of veertien bomen, passend bij dat thema. De schrijfster koppelt haar eigen beleving aan mythische verhalen en quotes uit andere bronnen. Samen met de prachtige tekening geven ze je een heel andere kijk op de desbetreffende boom. Vaak bevat de beschrijving ook een oefening of praktische tip om met de boom aan de slag te gaan.

Het is geen leesboek dat je van begin tot eind chronologisch doorleest, maar eerder iets waarbij je elke avond of zelfs elke week één boom uitkiest om te behandelen. Het is meer een bundeling verhalen dan een doorlopend verhaal. Het doel van het boek, zo omschrijft schrijfster Alice Pick, is om iedereen in contact te brengen met de bomen uit hun omgeving: “All of these elements show, although they live outside us, trees offer a path to our inner selves.” Bomen slaan volgens haar dus een brug tussen de natuur buiten ons en de verbinding in onszelf. Een mooi boek wanneer je, net als ik, het naar buiten trekken in de zomer wil combineren meer naar binnen keren.

Copyright © Nanaya, 2021