Jaarwiel

Jaarwiel

Een mooie manier om de Joeltijd te beginnen is het doen van deze bezinningslegging. De legging is erop gericht om inzichten te krijgen in wat er momenteel speelt in je leven en waar je het komende jaar aandacht aan zou kunnen schenken. Kaart 1 en 8 staan symbool voor jou, in het heden en het komende jaar. Daarnaast zijn er in totaal 3 kruisende kaarten (die horizontaal liggen) en 3 rechtopstaande kaarten (verticaal). Kruisende kaarten staan altijd voor blokkades of iets wat dwars ligt. Rechtopstaande kaarten staan juist voor iets wat helpt of doorstroomt.
Tijdens deze visualisatie stel je je open voor je schaduwkanten. Onderaan deze tekst kun je de ingesproken versie beluisteren.
Misschien dat je na het lezen van de andere artikelen over schaduwen al een paar potentiele schaduwkanten hebt ontdekt en misschien wet je van jezelf al wat je valkuilen zijn. Het is belangrijk om te weten dat schaduwen misschien zwart zijn, maar de ‘zwarte kanten’ van jezelf zijn zeker niet alleen negatief. Vaak hebben ze je veel te leren en hen omarmen kan zorgen voor veel balans. Je zou tijdens Samhain de volgende onderdelen in je ritueel kunnen verwerken.
Het woord schaduw is verbonden met hekserij. Het bekendste voorbeeld daarvan is het ‘boek der schaduwen’, het heksenboek dat in bepaalde covens wordt bewaard door de hogepriesteres en door de leerlingen met de hand wordt overgeschreven. Voor veel moderne heksen is het een spiritueel dagboek, waarin rituelen, recepten en jaarfeestvieringen worden bijgehouden.
Omdat er veel nieuwe lezers zijn (welkom!) en ik regelmatig de vraag krijg of je een jaarfeest precies op ‘de datum’ moet vieren, wil ik daar eerst wat over schrijven. Jaarfeestvieringen zijn vaste momenten in het jaar waarop je stil kunt staan bij de veranderende energie van de natuur. Door hier bewust aandacht aan te schenken, kun je ontdekken welke overeenkomstige processen op dat moment in jouw leven spelen. Je leert hierdoor dat het leven geen vaste lijn van a naar b is, maar in cirkels ronddraait.
Wierook is verbonden met het element lucht en staat daarom traditioneel op het oosten van je altaar. Door kruiden of specerijen te verbranden komt rook vrij: letterlijk een soort zichtbare lucht. Het gebruik van wierook is al eeuwenoud en ondersteunde religieuze en magische handelingen. Lange tijd werd het in tempels gebruikt als reukoffer voor de goden. Iedereen die opgegroeid is met het christelijke geloof en regelmatig naar de kerk ging, zal het zich wel herinneren: de sterke geur van wierook die werd ingezet om de ruimte te zuiveren. Zelf kan ik me die geur zo nog voor de geest halen. Het woord wierook stamt af van het woord ‘wien/widen’ dat heiligen of wijden betekent. Wierook betekent daarom letterlijk gewijde of heilige rook. Door de rook te gebruiken, wijd je als het ware de ruimte in.
Mabon is het tweede oogstfeest, tussen Lammas en Samhain in. Afgelopen week werden de maisvelden achter ons huis leeggehaald en konden we appels uit de tuin plukken. De eerste walnoten beginnen van de boom te vallen. Waar met Lammas vooral de graanoogst centraal stond, is het met Mabon tijd om fruit en noten te oogsten. De overvloed begint op z’n eind te lopen en het is daarom een goede tijd om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Welke van je doelen/wensen zijn gelukt? Wat wil je nog meenemen en wat mag je loslaten? Net als de bomen hun bladgroen terugtrekken en daarna hun blaadjes laten vallen, kunnen wij in de herfst hetzelfde doen met onze ervaringen. We slaan de herinneringen, nieuwe vaardigheden en kennis op en laten daarna los wat we niet meer nodig hebben.

Ritueel met Mabon
Regelmatig krijg ik de vraag wat rituelen precies zijn. Op die vraag valt niet één antwoord te geven, er zijn talloze rituelen in alle soorten en maten. In de heksenkrant beschrijf ik meestal een ritueel dat je alleen kunt doen, maar deze keer beschrijf ik de uitwerking van een ritueel dat ik een paar jaar geleden met een groep tijdens Mabon uitvoerde. Je kunt het ritueel natuurlijk ook alleen uitvoeren. We begonnen dit ritueel met het trekken van de cirkel en beëindigden het met het opheffen daarvan.

Benodigdheden: een vuurvaste schaal (of ketel), droge herfstblaadjes, stiften

Ik pak de ketel op die gevuld is met herfstblaadjes en zeg:
“De herfst is in aantocht.
Een tijd van loslaten,
Opslaan van herinneringen,
Opgeven van het oude,
Om ruimte te maken voor wat komen gaat.”

De schaal wordt rondgegeven en iedereen pakt er om de beurt een blaadje uit, tot ieder er in totaal drie heeft.

“Neem een moment om je ogen te sluiten.
Deze blaadjes zijn een restant, dat wat over is. Dit jaar hebben ze de boom van voeding voorzien, licht omgezet in energie. We waarderen hun bijdrage, hun kracht en hun leven. Nu is dat leven teruggestroomd de boom in. Alle herinneringen, alle energie, alle kracht ligt opgeslagen. Dit is het restant. Het is slechts een afdruk van wat het ooit is geweest. De boom weet wanneer het tijd is om los te laten en als we verder durven te kijken dan onze angsten, weten wij dat ook.”

Ieder pakt het eerste blad, houdt het even tussen z’n handen en schrijft er dan iets op wat hij/zij los wil laten. Zo gebeurt dat met alle drie de blaadjes.

Ieder gooit de blaadjes in de ketel en pakt een instrument (drum of ratel). Ik steek een blaadje aan en doe deze terug de ketel in.

We wakkeren de vlammen aan met onze ratels en drums en herhalen ondertussen:
“Brand, brand, brand,
Bladeren vol angst,
Brand, brand, brand,
Bladeren vol zorgen,
Ik laat jullie nu los,
Ik laat jullie nu gaan,
Als ik opsta morgen,
Is het met jullie gedaan/
Kan ik jullie weerstaan/
Kan ik jullie verslaan.”

De laatste regel verandert steeds en als je het ritueel thuis uitvoert, kun je de zin iets aanpassen naar bijvoorbeeld: “Kan ik mijn onzekerheden verslaan”.

Zodra het moment daar is, stopt iedereen met ratelen en kijken we stil hoe de rest van de bladeren wegsmeulen. De as wordt later buiten uitgestrooid, als voeding voor het nieuwe.
Alle oude culturen kennen een god of godin die verbonden is met de zon. De zon is één van de belangrijkste natuurverschijnselen, die zorgt voor licht, warmte en levenskracht om de gewassen te laten rijpen. Zonder zon geen leven. De zonnecyclus is vanaf de oertijd enorm belangrijk voor de mens en het is daarom logisch dat elke cultuur verhalen had over hoe de zon aan de hemel was komen te staan. Veel van deze mythen zijn voortgekomen uit nog oudere verhalen: vandaar dat je veel overeenkomsten ziet.
(Foto Curioseum, Etsy.com)
Het BOS, afkorting van Book of Shadows oftewel Boek der Schaduwen, is een van de belangrijkste heksenattributen. Het is een boek waarin een heks al haar magisch werk kan bijhouden. In verschillende covens is het nog steeds gebruikelijk dat een nieuw lid na een inwijdingsperiode het boek der schaduwen met de hand overschrijft. Het boek zelf wordt bewaard door de hogepriesteres en alleen mensen die ingewijd zijn, mogen het zien. De rituelen en spreuken kunnen zo worden doorgegeven, maar blijven wel geheim voor de buitenwereld.
Het geloof in goden en godinnen is enorm oud. Misschien wel zo oud als de mens zelf. Toen we nog als jagers en verzamelaars leefden, waren er veel onverklaarbare natuurverschijn-selen waar de mensen ontzag en ook angst voor hadden. Stel jezelf maar eens voor dat alle moderne zaken als huizen, steden en lampen niet bestaan en je met je familie middenin de natuur woont. Hoe indrukwekkend moet het toen zijn geweest als er ’s nachts opeens een dondersbui losbarstte? Met oorverdovende klappen en heldere bliksemschichten. En hoe belangrijk zou vuur wel niet zijn geweest om warm te blijven, eten te bereiden en gevaarlijke roofdieren op afstand te houden? Aan dergelijke natuurkrachten kende de mens geesten of goden toe, om hen een begrijpelijke (menselijke) vorm te geven. Men geloofde dat niet alleen mensen of dieren een ziel hadden, maar dat ook stenen, planten en natuurkrachten bezield waren. Dit wordt ook wel animisme genoemd.

Copyright © Nanaya, 2021