Eieren

Het ei
Het ei is een universeel symbool voor de schepping en de oorsprong. In veel van de oude scheppingsverhalen is het een vogel of vogelgod die het kosmische ei uitbroedt.
Zo staat in de Indiase Veda’s beschreven hoe Brahmanda, het ei van Brahma de Schepper, in tweeën splijt en zo de aarde en de lucht vormt. De dooier vormt de zon, die op zijn beurt het leven mogelijk maakt. Nog meer dan de cirkel symboliseert het ei alle sluimerende krachten die erin aanwezig zijn. De cirkel is volmaakt rond: een symbool voor eenheid en de eeuwig durende cyclus. Het ei, dat ovaalvormig is, staat voor potentie, mogelijkheden en nieuw leven. Al in 12.000 voor onze jaartelling werden eivormen geschilderd als symbool voor wedergeboorte.

Het ei staat niet alleen voor grootse processen zoals onze schepping, maar voor elk nieuw begin. Vrijwel elk leven start met een ei, ook wanneer het niet om vogels of amfibieën gaat. Wij mensen ontstaan uit een eicel, bomen en planten uit een (vaak eivormige) kiem. Het hele leven, groot en klein, ontstaat vanuit de potentie die opgeslagen ligt in een ei.

Het is echter ook een fragiel symbool. Als je niet voorzichtig bent, kun je een eierschil zo breken en is de kans op nieuw leven voorbij. Het ei is een symbool van kracht (omdat er zoveel mogelijkheden in opgesloten liggen), maar ook eentje dat koestering en zorg nodig heeft. Zonder de kip die het ei uitbroedt, zal er nooit een kuiken ontstaan.

Het ei is bij uitstek een lentesymbool: het is de periode van nieuw leven, nieuwe plannen maken en een nieuw begin. Daarin schuilt heel veel kracht, maar je moet er wel zelf energie, tijd en aandacht in steken. Alleen dan kan het volledige potentieel tot z’n recht komen. Het ei kun je prima inzetten bij je lenterituelen om zo aandacht te schenken aan de kracht van een nieuw begin.

Al eeuwenlang worden met Pasen (een christelijke opvolger van Ostara) eieren verstopt, geschilderd en gegeten. De oude Germanen verstopten rond deze tijd van het jaar al eieren in hun akkers, om zo het land vruchtbaar te maken en voor een goede oogst te zorgen. Je kunt eieren schilderen in de cirkel of ze in de cirkel zegenen en later verstoppen in de tuin of in je huis. Kinderen kun je zo spelenderwijs meer leren over de energie van een nieuw begin.