Gedicht - Annemarie

Sonnet van cursiste Annemarie - 2015
Een van de eindopdrachten de schriftelijke cursus is het maken van een gedicht waarin je uitdrukt wat hekserij voor je is. Op dit blog vind je een paar van deze gedichten terug die ik mocht delen.

Moedergodin, weerspiegeld in de maan
Die wast en waant, heerst over eb en vloed,
U die het leven baart, beschermt en voedt,
U Aarde, parend met de Heer van ‘t graan

En u Gehoornde God, Pan, wild, vol drang,
Die sterft met het gewas, weer wordt geboren,
En leeft en opnieuw sterft, zoals tevoren,
In een oneindig oude cirkelgang,

Waar u versmelt wil alles samenkomen,
Wordt iedereen geheeld, ontstaan balans
En scheppingskracht, zo aards en zo verheven.

Ik open mij en laat u door mij stromen,
Dein op uw eeuwig ritme, en ik dans
De magische cirkel van het leven.