Gedicht Lilian

Gedicht van cursiste Lilian - 2014
Hekserij is voor mij zowel een religie als levenswijze
Die mij doet groeien en verblijden
Een religie en levensweg is hekserij
Wat veel waarde heeft voor mij
Een gevoel van thuiskomen
Een vervulling van mijn dromen
Op de ritmes van de natuur leven
Wat veel spirituele groei kan geven
Magie gebruiken voor jezelf en anderen
Wat de loop van het leven kan veranderen
Bewust zijn van de god en godin
Geeft voldoening en het leven meer zin