Blog

Datum jaarfeesten vieren

Datum jaarfeesten vieren

Omdat er veel nieuwe lezers zijn (welkom!) en ik regelmatig de vraag krijg of je een jaarfeest precies op ‘de datum’ moet vieren, wil ik daar wat over schrijven. Jaarfeestvieringen zijn vaste momenten in het jaar waarop je stil kunt staan bij de veranderende energie van de natuur.

Door hier bewust aandacht aan te schenken, kun je ontdekken welke overeenkomstige processen op dat moment in jouw leven spelen. Je leert hierdoor dat het leven geen vaste lijn van a naar b is, maar in cirkels ronddraait.

In onze maatschappij ligt de nadruk op jong, nieuw, groei en bloei en veel minder op verval, loslaten en dood. Terwijl alle aspecten even belangrijk zijn. Voor alles is een tijd en plaats. Zonder dood geen ruimte voor iets nieuws en ongeremde groei kan gaan woekeren. Jaarfeesten vieren zorgt ervoor dat alle aspecten van het leven evenveel aandacht krijgen. In de lente kun je stilstaan bij het nieuwe in je leven, in de zomer bij groei en bloei, tijdens de herfst kun je aandacht schenken aan verval en loslaten en de winter is een periode van rust en bezinning.

De jaarfeestvieringen zijn momenten in het jaar die al eeuwenlang gevierd worden. Niet alleen door heksen; de hele gemeenschap vierde vroeger dergelijke vieringen. Vaak onder een andere naam en veel van de oude rituele gebruiken zijn inmiddels verloren gegaan. Maar andere zijn bewaard gebleven en herkennen we nu nog in Kerstmis of Pasen. Samhain heeft ook allerlei gedaanteverwisselingen ondergaan en verschillende namen gehad: Lemuria, Allerheiligen en Allerzielen, All Hallows Eve, Halloween, Sint-Maarten en Dia de los Muertos. Vrijwel alle culturen door de millennia heen kenden een laatste oogstfeest voordat de winter kwam. Een moment om vee te slachten en om de doden te eren. Een feest van transformatie.

Elk jaarfeest is gekoppeld aan een specifieke periode in het jaar, maar de precieze datum lag vaak niet vast. Het beste moment om te starten met zaaien of oogsten kon best per jaar verschillen. En verschillende gemeenschappen hadden vaak een andere datum die ze aanhielden. Ten tijde van het christendom werden veel van de oude vieringen gekerstend en kregen ze een vaste datum op de kalender. Ook de jaarfeesten vieren heksen tegenwoordig vaak op één datum. Dat wil niet zeggen dat dat dé datum is. Dat je alleen op 31 oktober Samhain kunt vieren, en je anders te vroeg of te laat bent. De energie van Samhain is de weken rondom de 31e voelbaar. Het ene jaar eerder dan het andere.

Zelf vier ik de jaarfeesten lang niet altijd op een vaste dag. De datum is voor mij wel een reminder om er die periode mee bezig te zijn en ik denk dat (zeker als heksen over de hele wereld op die datum het jaarfeest vieren) de energie van dat jaarfeest juist op die datum goed voelbaar is. Ik ervaar door het vieren van Samhain op de 31e een soort verbondenheid met hen. Maar verder ben ik niet specifiek met de datum bezig. Bij mij begint het vieren van een jaarfeest met het schrijven van artikelen voor de heksenkrant. Vaak doe ik de visualisatie of kaartlegging die ik heb bedacht en tijdens mijn wandelingen in de natuur sta ik bewust stil bij de tijd van het jaar en het naderende jaarfeest. Maar net zoals de seizoenen geleidelijk in elkaar overgaan, is dat met de periode van de tussenliggende jaarfeestvieringen ook zo. Samhain is een periode in het jaar, niet één specifieke dag. Als je deze Samhain aan de slag wil met je schaduwkanten zou je morgen de bijbehorende visualisatie kunnen doen. Maar slechts één dag er aandacht aan besteden zet geen zoden aan de dijk: zie het eerder als een uitnodiging om er de komende tijd bewust mee bezig te zijn.

Related Articles

Te veel groei met Ostara?

Te veel groei met Ostara?

Imbolc en de buik

Imbolc en de buik